ONİKİŞUBAT ORMAN İ​ŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü mülki bakımdan Kahramanmaraş İli Onikişubat ilçesi sınırlarını içerisinde kalmaktadır. Orman İdaresi bakımından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 2019 tarihinde kurulmuştur. İşletme Müdürlüğü 114,766 hektar ormanlık alan, 67,499 hektar açıklık alan olmak üzere toplam 182,265 hektar alana sahiptir. İşletme Müdürlüğü merkezi Kahramanmaraş il merkezidir. 
 
faza Şefliği olmak üzere toplam 9 şeflik bulunmaktadır. Kuzeyi Göksun, Güneyi Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü, Batısı Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğusunda Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ile çevrilidir. 

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü; Doğu Akdeniz bölümünün doğusunda yer almaktadır. Doğudan Kahramanmaraş, Güneyden Kahramanmaraş, Kuzeyden Göksun, Batıdan Andırın Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Akdeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır. 

PERSONEL DURUMU​ : ONİKİ ŞUBAT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.png