KİLİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bölge şefliği olarak hizmet verirken, 01.08.1958 yılında  Kilis Orman İşletme   Müdürlüğü  kurulmuş olup, Kilis ili Merkez, Elbeyli, Polateli, Musabeyli ilçeleri ve Gaziantep’e bağlı İslahiye ilçelerini kapsamaktadır.204.272,3 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün %29 ‘unu (60.083,5 Hektar) ormanlık alan, % 71’ini (144.188.8 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 61 ‘i(36.601,5 Hektar) Normal Koru , %39 ‘u (23.482,0 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 2 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği olmak üzere 3 Şefliği bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizden Kilis ve ATM Şefliklerinin kuruluş merkezi Kilis İl merkezi, İslahiye Şefliğinin Kuruluş Merkezi Gaziantep İlinin İslahiye İlçesidir. Yine bu Orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Doğudan Gaziantep Güneyden Antakya Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Kilis Orman İşletme Müdürlüğü, 36 38’07’’ – 37 01’25’’ kuzey enlemleriyle 36 39’39’’ – 37 22’30’’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Kilis Orman İşletme Müdürlüğündeki ormanlar , genel olarak Akdeniz ve Karasal iklim kuşakları arasında yer almaktadır.
 
PERSONEL DURUMU
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 2 İşletme Şefi, 1 ATM Şefi, 2 mühendis, 1 sayman, 12 memur, 11 orman muhafaza memuru ,5 4/C kadrosunda memur, 34 daimi işçi, 10 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 80 personel çalışmaktadır.
 
İşletme Müdürlüğü hudutları içinde Kilis Şefliğinde 23 adet 31. Madde 40 adet 32. Madde köyü, İslahiye şefliğinde ise 28 adet 31. Madde 8 adet 32. Madde köyü olmak üzere toplam 31 adet 31. Madde köyü, 48 adet 32. Madde köyü bulunmaktadır. Müdürlük coğrafi olarak Gazianetp ilinin Güneybatısında bulunmakta olup kuzey ve doğusunda Gaziantep , Batısında Antakya, Dörtyol ve Osmaniye Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur.