GÖKSUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Göksun Orman İşletme Müdürlüğü 1959 yılında kurulmuş olup, Göksun Afşin, Elbistan, Nurhak, Ekinözü ilçelerini kapsamaktadır. 716464.2 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 24’ünü (172141,8 Hektar) ormanlık​ alan, % 76’ sini 544322.4 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %24 ‘ u (40652.3 Hektar.) Normal Koru, % 76’ i  (131488.1) Bozuk Koru niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 6 adet Orman İşletme Şefliği, 2 adet ATM Şefliği ve 1 Depo şefliği olmak üzere 9 Şefliği bulunmaktadır. 

İşletme Şefliklerimizden Göksun, , Büyükçamurlu, Çardak ve Yağbasan  Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Göksun ilçe merkezi, Afşin, İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Afşin ilçesi, Elbistan Pazar İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Elbistan ilçesidir.  Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 6 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Göksun Orman İşletme Müdürlüğü; Doğu Akdeniz  bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Kuzeyden  Sivas, Pınarbaşı, Batıdan Pınarbaşı, Saimbeyli Güneyden Kahramanmaraş ve Andırın  ve Doğudan Malatya ve Adıyaman Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Göksun Orman İşletme Müdürlüğü , 36° 12’ 07” - 37° 45’ 11” Doğu Boylamları ile 37° 47’ 42” - 38° 36’ 34” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Göksun Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Akdeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.

PERSONEL DURUMU: Göksun Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 müdür yardımcısı, 5 işletme şefi, 1 ATM şefi,  1 sayman,  27 memur, 28. orman muhafaza memuru,  1 4/C kadrosunda memur, 55 daimi işçi, 12 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 132 personel çalışmaktadır.

 ​