GAZİANTEP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ilk olarak 17.02.1989 tarihinde fiilen hizmete başlamıştır.14 yıl  faaliyet göstermiş ve daha sonra 29.08.2003 tarihinde kapatılarak Gaziantep ve Araban Orman İşletme Şefliği olarak Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlanmıştır. 01.11.2011 tarihinde Kilis Orman İşletme Müdürlüğünden ayrılarak Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü; Gaziantep ili Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı, Araban ve Yavuzeli ilçelerini kapsamaktadır. 615793,6 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 13’ünü (79913,6 Hektar) ormanlık​ alan, % 87’ sini 535880,0 Hektar açıklık alandan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %39 ‘ u (31339,7 Hektar) Normal Koru, %61’ i  (48573,9 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir. İşletme müdürlüğü hudutları içinde 145 adet köy bulunmakta olup bunlardan 8 adeti 31. Madde köyü, 45 adeti 32. Madde köyü, 92 adeti ise orman dışı köydür.
Müdürlüğümüz bünyesinde 3 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği olmak üzere 4 Şefliği bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizden Gaziantep Orman İşletme Şefliği, Araban Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep ATM Şefliklerinin kuruluş merkezi Gaziantep il merkezi, Nurdağı Orman İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Nurdağı ilçesidir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 3 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü; Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde kalan Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyinde Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü, güneybatısında Kilis Orman İşletme Müdürlüğü, Doğusunda Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü dahilinde olan Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü ile Batısında ise Adana Orman Bölge Müdürlüğü dahilinde olan Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü , 36° 39’ 11” - 37° 58’ 11” Doğu Boylamları ile 39° 38’ 06” - 37° 19’ 57” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Kızılçam ve Meşe Ağaçları ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu karasal iklim kuşakları bölgesinde yer almaktadır.
PERSONEL DURUMU: Gaziantep Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 müdür yardımcısı, 3 işletme şefi, 5 mühendis, 1 Avukat, 1 sayman,  23 memur, 14 orman muhafaza memuru,  2 4/C kadrosunda memur, 34 daimi işçi, 16 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 101 personel çalışmaktadır.