DÖRTYOL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Dörtyol  Orman İşletme Müdürlüğü 1978 yılında kurulmuş olup, Hatay  İli , Dörtyol , Erzin ve Payas ilçelerini kapsamaktadır. 62.866,6 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 62’ünü (39.068 Hektar) ormanlık​ alan, % 38’ sini 23.798,6 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %94 ‘ü (37.103 Hektar.) Normal Koru, %6’ sı  (1.965) Bozuk Koru niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 3 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet Emlak Şefliği ve 1 adet Depo şefliği olmak üzere 5 Şefliği bulunmaktadır. 
İşletme Şefliklerimizden Dörtyol, Ufacık ve Emlak  İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Hatay il Dörtyol ilçesinde, Erzin İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Erzin İlçesinde, Depo Şefliğinin kuruluş merkezi Erzin İşletme şefliği sınırları içerisindeki Kuzuculu Mahallesin dedir. Yine bu orman işletme şe​flikleri ne bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 5 adet toplu koruma ve 2 adet Hassas Koruma Ekibi bulunmaktadır.
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü; Doğu Akdeniz bölümünün Güney kısmında yer almaktadır. Doğuda Gaziantep, Kilis , Kuzeyden Osmaniye , Güneyden Antakya Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü , 36° 13’ 59” - 36° 15’ 36” Doğu Boylamları ile 36° 59’ 42” - 36° 45’ 05” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar özel bir park gibidir. 3–5 tür hariç Yurdumuzda tabii olarak yetişen ağaçların tamamına yakını ormanlarımızda mevcuttur. Ayrıca Kayın ağacının güneyde en son  orman oluşturduğu yerdir.  Bu yönüyle de Dörtyol ormanlarının Dünya Ormancılığında özel bir yeri vardır.
 
PERSONEL DURUMU: Dörtyol Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 müdür yardımcısı, 3 işletme şefi , 1 Emlak şefi, , 1 sayman,  18 memur, 14 orman muhafaza memuru , 27 daimi işçi, 23 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 89 personel çalışmaktadır.