ANDIRIN  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü 1946 yılında kurulmuş olup, Andırın İlçesi ve 53 mahalleyi kapsamaktadır. 119.721,6 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 68’ini (81.151,3 Hektar) ormanlık​ alan, % 32’ sini 38.570,3 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %57 ‘ sı (46.430,3 Hektar.) Normal Koru, % 43’ u  (34.721,0) Bozuk Koru niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet Orman İşletme Şefliği, bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizden Andırın, Akifiye ve Kaleboynu Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Andırın İlçe merkezi, Yeşilova İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Yeşilova Mahallesidir.  Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Andırın Orman İşletme Müdürlüğü Doğu Akdeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Kahramanmaraş, Kuzeyden Göksun,  Batıdan Kadirli ve güneyden Osmaniye Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Andırın  Orman İşletme Müdürlüğü , 37° 20’ 44” - 37° 50’ 25” Kuzey Enlemleri  ile 36° 12’ 49” - 36° 36’ 24” Doğu Boylamları arasında yer almaktadır. Andırın Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak alçak rakımlarda Akdeniz iklim tipi ve bu iklime bağlı bitki örtüsü hakimdir. Yüksek rakımlarda Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş mevcut olup, buna bağlı olarak bitki örtüsü değişmektedir. Kışın alçak zonda yağışlar yağmur şeklinde yukarı kesimlerde yağış kar olarak düşmektedir. Andırın ormanları yukarı kısımları denizden gelen rutubetli havanın yükselmesi ve soğuması sonucunda özellikle yaz aylarında yağış oluşturur. Tipik Karadeniz iklimi şeklinde görülür ve bu iklimin bitki örtüsü türlerinden olan kayın, fındık, kızılağaç,  vb. bitkiler işletmemiz ormanlarında doğal olarak yetişir. Yıllık yağış miktarı 800-1200 mm dir.
 
PERSONEL DURUMU: Andırın Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 müdür yardımcısı, 3 işletme şefi, 2 Tekniker, 1 sayman,  15 memur, 21 orman muhafaza memuru,  52 daimi işçi, 13 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 109  personel çalışmaktadır.